Fa | En

کنترل کیفیت

یکی از مهمترین بخش های این شرکت، بخش کنترل کیفیت می باشد. این واحد با تمرکز بر خواست و نیاز مشتری با کنترل و نظارت بر فرآیندهای تولید یک محصول استاندارد و بدون نقص، اعم از اقلام ورودی، کنترل حین فرآیند و نهایی و با هدف حفظ استانداردهای تعیین شده اقدام به عرضه محصولات نهایی با بالاترین سطح کیفی می نماید و در راستای جلب هرچه بیشتر رضایت مشتریان، با کشف و تصحیح کوچکترین انحرافات و با به روزرسانی و ارتقاء دانش فنی همت می گمارد.

دارا بودن آزمایشگاه تایید صلاحیت شده از سازمان استاندارد را می توان از مزیت های این شرکت دانست که با بهره گیری از تجهیزات تخصصی و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری، کیفیت کالای تولیدی خود را صحه گذاری می نماید و در راستای حفظ و ارتقاء آن گام بر می دارد.

.